SELANDIA BYGNINGSRÅDGIVNING
VVS-installationer
Vores rådgivning i forbindelse med VVS-installationer dækker blandt andet rådgivning i forbindelse med:

  • Nye centralvarmeanlæg
  • Renovering af alle typer varmecentraler
  • Renovering og indregulering af centralvarmeanlæg, både etstrenget og tostrenget anlæg
  • Brugsvandsanlæg
  • Renovering og indregulering af varmt brugsvandsanlæg
  • Udskiftning af faldstammer
  • Udluftningskanaler både naturlig og mekaniske anlæg.