SELANDIA BYGNINGSRÅDGIVNING
Vurdering af andelslejligheder
Vurderingen af andelslejligheder udføres efter ABF´s regler.