SELANDIA BYGNINGSRÅDGIVNING
Hvem er vi

Hent Brochure
Selandia Bygningsrådgivning ApS er et rådgivende firma der yder ingeniør- og arkitektrådgivning primært i forbindelse med renovering og vedligehold af bygninger med særlig fokus på andels- og ejerforeninger.

Vi har over 25 års erfaring med rådgivning i forbindelse med renovering af bygninger og installationer og dækker alle rådgivningsydelser fra den første idé til aflevering af det færdige projekt.

At vi endvidere har erfaring fra entreprenørbranchen betyder at vores projekter er bygbare og at de kan gennemføres til den aftalte tid og økonomi.

Vi ved hvad det vil sige at arbejde med projekter hvor der skal udføres arbejde inde i boligen og stiller derfor store krav til entreprenørerne i forbindelse med arbejdstider, varsling, støjgener og ikke mindst krav om mangelfri aflevering.