SELANDIA BYGNINGSRÅDGIVNING
Tilstandsrapporter
Vi udarbejder tilstandsrapporter som grundlag for foreningens systematiske planlægning af den fremtidige vedligeholdelse.
Rapporten udarbejdes på grundlag af en visuel bygningsgennemgang og omfatter en tilstandsvurdering af alle bygningsdele med anvisning af forslag til vedligehold og forbedringer.
Rapporten omfatter endvidere et forslag til prioriteret budget for vedligehold de næste 10 år.