SELANDIA BYGNINGSRÅDGIVNING
Bygherrerådgivning
Bygherrerådgivning ydes typisk forbindelse med gennemførelse af byggeprojekter, hvor bygherren enten engagere en entreprenør direkte eller hvor bygherren ønsker en person med byggeteknisk indsigt til at varetage sine interesser overfor byggesagens forskellige parter med hensyn til kvalitet, økonomi og tid.

Rådgivningen kan ydes fra start af byggesagen eller eventuelt kun i forbindelse med udførelsesfasen