SELANDIA BYGNINGSRÅDGIVNING
Referencer
Nedenstående er angivet en liste med væsentlige reference over sager der enten er under udførelse eller udført inden for de seneste år. 


Renovering og forbedringer
EF Aldersrogade 7-9
Aldersrogade 7-9, 2100 København Ø
2 opgange og 22 boliger.
Tagudskiftning, svamperenovering og etablering af tagboliger.
Installation af centralvarme og varmt brugsvand i ejendom med 20 lejligheder

EF Lyneborg
Strandvejen 18 m.fl., 2100 København Ø
8 opgange og 58 boliger
Installation af ny fjernvarmeforsynet varmecentral

EF Brofogedvej 14 A-B
Brofogedvej 14A- 14B, 2200 København N.
2 opgange og 13 boliger.
Tagudskiftning og etablering af tagboliger.
Installation af centralvarme og varmt brugsvand samt dræning af kælder.

AB Englandshus
Englandsvej 8 m.fl., 2300 København S.
8 opgange, 61 boliger.
Renovering af facader og vinduer samt efterisolering af mansardtag og gavle.
Renovering af kældertrapper samt fornyelse af kloak og belægninger.

EF Askevænget 25-47
Askevænget 25-47, 2830 Virum
12 opgange, 108 boliger
Renovering og istandsættelse af indgangspartier og kældergange og trapper.

AB Emdrup Søpark
Emdrupvej 56-68, 2400 København NV
7 opgange og 44 boliger
Renovering af facader og franske altaner, udskiftning af vinduer, efterisolering af tag, renovering af kældertrapper samt fornyelse af belægninger.

AB Sorgenfrilyng
Lyngvej 2-6, Sorgenfrigårdsvej 78-80, 2800 Kogens Lyngby
6 opgange, 20 boliger og 12 erhvervslejemål
Renovering og efterisolering af facader og teglstenstag.

EF Øresund
Øresundsvej 52-58, Kastrupvej 1, 2300 København S
5 opgange og 51 boliger
Renovering af facader og karnapper
Udskiftning af faldstammer og vandrør.

AB Kildebakken III
Kildebakken 42-65, 3600 Frederikssund
24 rækkehuse med fælleshus.
Udskiftning af vinduer og yderdøre i boliger og fælleshus samt glastage i udestuer.

SB Havnen
Ungarnsgade 27-29 og Bulgariensgade 1, 2300 København S.
3 opgange og 30 Boliger.
Renovering af facader og karnapper, udskiftning af vinduer samt fornyelse af belægninger mod gaden.

AB Esberns Allé 2-4
Esberns Allé 2-4, 2860 Søborg
2 opgange og 12 boliger
Udskiftning af tag og efterisolering af tag og gavle.

AB Nordre Fasanvej 146, Nitivej 1
Nordre Fasanvej 146 og Nitivej 1, 2000 Frederiksberg.
2 opgange og 20 boliger.
Renovering af facader og karnapper, udskiftning af vinduer samt renovering af kælder.

AB Ahornsgade 12-14
2 opgange og 20 boliger
Ahornsgade 12-14, 2200 København N.
Fugtrenovering af kælder omfattende kældervægge, terrændæk, lyskasser og nye indgangstrapper.

EF Madvigs Allé 7
Madvigs Allé 7, 2000 Frederiksberg
1 opgang, 7 boliger og 2 erhverslejemål.
Renovering af facader, vinduer og karnapper samt udskiftning af og efterisolering naturskiffertag.

EF Rothesgade 4
Rothesgade 4, 2100 København Ø
1 opgang og 11 boliger
Renovering af gadefacade og vinduer