SELANDIA BYGNINGSRÅDGIVNING
Hvem er vi
Rådgivning
Referencer
Kontakt
Referencer
Nedenstående er angivet en liste med væsentlige reference over sager der enten er under udførelse eller udført inden for de seneste år.

Renovering og forbedringer
EF Det lille Palæ
Byherrerådgivning i forbindelse med opførelse af 7 taglejligheder.

EF Det lille Palæ
Byherrerådgivning i forbindelse med opførelse af 7 taglejligheder.

EF Aldersrogade 7-9
Tagudskiftning, svamperenovering og etablering af tagboliger.
Installation af centralvarme og varmt brugsvand i ejendom med 20 lejligheder

AB Istedgade 128 m.fl.
Udskiftning af naturskiffertag og maling af vinduer i ejendom med 4 opgange.

AB Ægirshus
Udskiftning af vinduer mod gade i forening med 2 opgange

AB Falkoner Allé 4-6 / Grundtvigsvej 39
Udskiftning af vinduer i bevaringsværdig ejendom med 3 opgange

EF Brofogedvej 14 A-B
Tagudskiftning og etablering af tagboliger
Installation af centralvarme og varmt brugsvand samt dræning af kælder.

AB Englandshus
Gårdrenovering, renovering af altaner i ejendom med 8 opgange og 63 boliger.

AB Askevænget 25-47
Renovering af trapper istandsættelse af indgangspartier og kældergange i ejendom med 12 opgange.

VVS-installationer
AB Åbakkevej 51-63
Udskiftning af etstrenget varmeanlæg til nyt tostrenget varmeanlæg i ejendom med 7 opgange.

AB Valdal
Udskiftning af faldstammer og vandrør samt renovering af badeværelse i ejendom med 75 lejligheder samt butikker.

AB Falkoner allé 120-122
Fjernvarmekonvertering i ejendom med 2 opgange.

AB Gl. Kongevej 86 C
Udskiftning af et-strenget varmeanlæg til nyt tostrenget varmeanlæg, renovering af faldstammer og brugsvandsrør.

EF Lyneborg
Udskiftning af varmecentral i ejendom med 10 opgange

AB Englandshus
Renovering af varmecentral i ejendom med 8 opgange

Kloakanlæg
AB Grønnehøj
Renovering af badeværelser med nye betongulve og faldstammer i ejendom med 5 opgange

AB Howitzvej 63 m.fl.
Reparation af sokkel, etablering af kælderdræn, renovering af hovedtrapper i ejendom med 5 opgange.

AB Hesseløgård
Renovering af kloakker og betongulve i kælder i ejendom med 24 opgange.

AB Englandhus
Renovering af kloakanlæg i ejendom med 8 opgange
Selandia Bygningsrådgivning ApS Virumvej 146 2830 Virum Tlf: 2684 1844 / 2323 5931 post@sbraps.dk