SELANDIA BYGNINGSRÅDGIVNING
Bygningsrenovering
Vores rådgivning i forbindelse med renovering og forbedringer omfatter hele bygningen fra kælder til tag.

Vi udfører blandt andet rådgivning i forbindelse med:
 • Renovering af kældre
 • Renovering af udvendige trapper
 • Udskiftning af etagedæk og renovering af badeværelser
 • Renovering af facader
 • Udskiftning og renovering af vinduer
 • Udskiftning og renovering af tage
 • Renovering af trapppeopgange
 • Renovering i forbindelse med svampeangreb
 • Tagboliger
 • Tagboliger
 • Altaner og tagterrasser
 • Efterisolering af facader